Jak pracujemy

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

1) Generowanie faktur (na uzgodnione sumy) wystawianych klientom zagranicznym tytułem usługi z zakresu doradztwa podatkowego.

Po nawiązaniu kontaktu z Agencją Fiskalnego Nieposłuszeństwa Obywatelskiego wobec Trojki klient otrzymuje dwie faktury składające się na jedną kwotę:
– faktura nr 1: 92% płatności wymaganej – tytułem świadczonych usług (udział tej części faktury może być wyższy, zależnie od wpływu społecznego danego projektu oraz stawek podatkowych obowiązujących w danym kraju);
– faktura nr 2: pozostałe 8% (lub mniej) – tytułem opłaty administracyjnej, należnej w walucie FairCoins. (FairCoins podlegają następnie podziałowi: 1% uzgodnionej kwoty trafia do Agencji Fiskalnego Nieposłuszeństwa Obywatelskiego wobec Trojki na pokrycie kosztów ogólnych, a 7% trafia do wspólnego funduszu wspierającego szereg beneficjentów).

Po otrzymaniu wpłaty administracyjnej (faktura nr 2) Agencja Fiskalnego Nieposłuszeństwa Obywatelskiego wobec Trojki – zgodnie z zasadami polityki wewnętrznej – dokonuje umorzenia pozostałej należności (faktura nr 1) w geście dobrej woli i wsparcia.

2) Tworzenie zdecentralizowanej sieci nieposłuszeństwa fiskalnego.

Drugim celem naszych działań jest ułatwianie kontaktów pomiędzy podmiotami i klientami opisanych usług po to, by tworzyć stosunki gospodarcze zmierzające do obniżania zobowiązań podatkowych wszystkich uczestników. Organizacjom zainteresowanym tworzeniem zdecentralizowanych sieci współpracy Agencja jest w stanie umożliwić kontakt bezpośredni, uzgadniając procentowe wynagrodzenie tytułem pośrednictwa w walucie FairCoin; wszystkie wpływy z pośrednictwa trafiają do wspólnego funduszu, który może służyć wspieraniu beneficjentów – określonych projektów (na przykład Funduszu na rzecz Uchodźców). Rozpoczęliśmy prace nad oprogramowaniem ułatwiającym wzajemne kontakty w ramach sieci organizacji.

Kto może korzystać z naszych usług?

Nasza oferta jest przeznaczona dla wszystkich spółdzielni, osób prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw społecznych, organizacji (w tym pozarządowych) oraz przedsiębiorstw kierujących się zasadą etyki w biznesie pod warunkiem:
– realizacji zasad FairCoop w praktyce (lista zasad dostępna jest pod adresem https://fair.coop/principles/)
– lub wykazania praktycznego zaangażowania w działalność związaną z gospodarką opartą na zasadach solidarności albo siecią wspólnotową na poziomie lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym.

Jak wyglądają prognozy na przyszłość?

Rozpoczęliśmy pracę tworzenia Sieci Agencji Fiskalnego Nieposłuszeństwa Obywatelskiego wobec Trojki; w skład Sieci wchodziliby uczestnicy reprezentujący wszystkie kraje, które znalazły się pod niekorzystnym wpływem ratowniczych pakietów finansowych Trojki, oraz inne kraje europejskie; członkostwo będzie przyznawane pod warunkiem wykazania się chęcią zaangażowania i solidarnością w działaniach na rzecz zmiany relacji we władzy finansowej. Każda Agencja będzie organizowana przez osoby niewypłacalne, w pełni zaangażowane w realizację projektów opartych na zasadzie nieposłuszeństwa obywatelskiego.