Beneficjenci

Dochód pochodzący z opłat administracyjnych dla Agencji Fiskalnego Nieposłuszeństwa Obywatelskiego wobec Trojki podlega redystrybucji pomiędzy samodzielne projekty realizowane przez kolektywy lokalne, regionalne lub europejskie, koncentrujące się na usamodzielnianiu potrzebujących.

Ponieważ wspólnoty i oddolne kolektywy zarządzające pieniędzmi nie podlegają globalnym siłom gospodarczym, które decydują o losach rządów i instytucji rządowych, mają szansę w sposób przejrzysty wyrażać zasadę bezpośredniej demokracji partycypacyjnej. Jako podmioty samoorganizujące się i niezależne od wpływu jakichkolwiek lobbystów mogą hołdować priorytetom stanowiącym pochodną rzeczywistych potrzeb społecznych.

Jak dodać nowe warte wsparcia projekty do potencjalnej Sieci Agencji Fiskalnego Nieposłuszeństwa Obywatelskiego wobec Trojki:

Po stworzeniu sieci nieposłuszeństwa obywatelskiego we współpracy z uczestnikami lokalnymi z wielu państw zgromadzenie sieci ogłosi zaproszenie do składania ofert w postaci nowych projektów: Współdziałanie na rzecz rozszerzania samorządności finansowej w Europie.