Co robimy

Budujemy europejską sieć przedsiębiorstw wspierających ruch nieposłuszeństwa podatkowego.

Jaki jest skutek nieposłuszeństwa firmy doradztwa fiskalnego wobec zasad państwa, w którym ma ona swoją siedzibę? A jak wyglądałby potencjalny skutek wystawiania przez nią faktury i świadczenia innych usług wspierających równie nieposłuszne kolektywy służące tworzeniu i finansowaniu wspólnego dobra? A co by się stało, gdyby wystarczająco wielka sieć spółek połączyła siły we wspólną falę nieposłuszeństwa?

To właśnie robimy. Tworzymy międzynarodową sieć firm doradczych zainteresowanych udziałem w programie zdecentralizowanego nieposłuszeństwa podatkowego wobec Trojki. Sieć tę nazwaliśmy Agencją Fiskalnego Nieposłuszeństwa Obywatelskiego wobec Trojki. Dzięki strategiom stosowanym przez międzynarodowych rzeczoznawców finansowych, mającym na celu obniżenie zobowiązań podatkowych należnych od neoliberalnych przedsiębiorstw, projekt stwarza uzasadnione możliwości wspierania organizacji w praktyce nieposłuszeństwa podatkowego. Europa przeznaczyła ogrom środków prywatnych i publicznych na otwarcie i integrację handlu; oczekujemy podobnych starań w dziedzinie ustawodawstwa.

Agencja Fiskalnego Nieposłuszeństwa Obywatelskiego wobec Trojki powstała, by wspierać inne organizacje w nieposłuszeństwie fiskalnym. Naszym celem jest wspieranie projektów lokalnych i spółdzielczych po to, aby przywracać obywatelom w regionach kontrolowanych przez Trojkę należne im prawa socjalne.