O nas

W relacjach z Trojką nikt nie jest niezależny: ani obywatele, ani poszczególne państwa Unii Europejskiej. Rozwiązania służące ratunkowi finansowemu przyjmuje się z uszczerbkiem dla niezależności społeczeństw. Walutą wymiany domniemanego „ratunku” stają się: kontrola neoliberalna, obniżanie wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych, podwyżki podatków, zwolnienia oraz wszelkie formy prywatyzacji. Za gospodarcze problemy systemowe i błędy instytucji płacą obywatele Grecji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Cypru. Traktaty unijne dały początek rosnącej fali ekstremalnej prawicy, a jednocześnie stały się sposobem przejmowania demokratycznej kontroli produkcji i dystrybucji dochodów. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział jasno: „Nie może być mowy o demokratycznej decyzji przeciwko traktatom europejskim”. Sytuacja w Grecji udowodniła również, że Europejski Bank Centralny nie jest ani niezależny, ani apolityczny. W służbie banków i ich agentów politycznych gotów jest zdławić każdą demokrację jednym przyciśnięciem guzika. Zamiast spełniać obywatelskie żądania demokratycznych rozwiązań, rządy stosują przemoc, by niweczyć opór społeczny. To przejawy polityki poświęcania dobra większości na rzecz interesów maleńkiej mniejszości.

Agencja Fiskalnego Nieposłuszeństwa Obywatelskiego wobec Trojki jest organizacją opartą na obywatelskim nieposłuszeństwie – narzędziem wyboru różnych ruchów niepodległościowych. Cytując byłego ministra finansów Grecji Janisa Warufakisa, sama Trojka oraz jej pakiety ratownicze i porozumienia „mają charakter kolonialny”. Opór fiskalny był jedną ze strategii nieposłuszeństwa obywatelskiego, dzięki której Indie uniezależniły się od imperium brytyjskiego. Nasz projekt ponawia tę strategię reakcji i oporu, tym razem wymierzając ją bezpośrednio przeciwko Trojce, winnej „zamachów stanu” wobec kilku rządów Unii Europejskiej. Podczas dorocznej konferencji Europejskiej Partii Ludowej, której członkiem jest Fine Gael, premier Irlandii Enda Kenny sam posłużył się tym zwrotem, porównując pojawienie się Trojki w Irlandii do „bezkrwawego zamachu stanu”, który stał się źródłem twardych decyzji gospodarczych.

W kontekście wydarzeń europejskich proponujemy stosowanie nieposłuszeństwa obywatelskiego jako działania skierowanego przeciwko decyzjom podejmowanym jedna za drugą przez władze państwowe – decyzjom o bezpośrednim wpływie na cenione przez nas zasady demokracji. Jako jednostki, jako wolne istoty, zyskujemy w nieposłuszeństwie obywatelskim i samowystarczalności dwa kluczowe narzędzia sprawczości politycznej. Jako obywatele świata ponosimy odpowiedzialność za starania, by otoczenie, w którym żyjemy i działamy, odzwierciedlało wyznawane przez nas ideały i zasady demokracji.

Powołanie do życia Agencji Fiskalnego Nieposłuszeństwa Obywatelskiego wobec Trojki to coś więcej niż propozycja skoordynowanego nieposłuszeństwa obywatelskiego, to strategia działania służąca pogłębieniu wizji świata dążącego do samodzielności. Dlatego stworzyliśmy projekt oparty na nieposłuszeństwie gospodarczym – na działaniach nieposłuszeństwa obywatelskiego zmierzających do uniezależnienia od prywatnych i państwowych instytucji władzy gospodarczej oraz tworzenia zasobów z wykorzystaniem obecnego systemu gospodarczego po to, aby proponować alternatywne rozwiązania w imię wspólnego dobra.